Bruk mer tid på det som virkelig betyr noe!

  Databasestrukturen kan være enkelt å lage, men kan gi fatale følger dersom det gjøres feil.

  Behold ditt tekniske team!

  Vi støtter opp under ditt allerede eksisterende tekniske team.

  Beskytt dine verdier!

  Data er hjertet i løsningen din, og noe du bør ta godt vare på.

  Velkommen til SQLExpert

  Vi hjelper dere med Microsoft-databasen

  Fremtidsrettet datastruktur!

  Vet du at nesten alle større applikasjoner beholder sin opprinnelige databasestruktur gjennom hele produktets levetid? Selv om applikasjonen lanseres i versjon etter versjon. 

  Databasen er gjerne hjertet av løsningen, og alle nettsider, applikasjoner, rapporter og lignende er bygget rundt databasen. Ofte har det vært flere utviklere involvert, og det er i de aller fleste tilfeller vanskelig å gjøre strukturelle endringer på en database som allerede er laget og tatt i bruk. Har man et godt utgangspunkt for databasen er det ofte også mindre behov for å gjøre strukturelle endringer på denne.

  En dårlig databasestruktur kan bety en fremtidig død for en applikasjon. Det er gjerne databasestrukturen som bestemmer produktets fremtidsrett.

  Dette kan vi hjelpe til med, enten som rådgiver, prosjektstyring eller strukturelt design.

  Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!