Fysisk maskinvare

Fysisk maskinvare består i hovedsak av disse elementene:

Prosessor
De aller fleste databaser har nok prosessorkraft, og det er gjerne ikke her flaskehalsen er. Det finnes prosessorer som er spesielt godt egnet for database. En database skalerer godt med flere prosessorer, selv om dette også henger litt sammen med hva slags type applikasjoner og spørringer som kjøres.

Disk
Fysiske disker er gjerne den største flaskehalsen i database-miljøer. En godt konfigurert disk-løsning er helt essensielt for at databasen skal kjøres bra.

En database har ulike måter å jobbe mot disksystemet på. Det består i hovedsak av tre ting: operativsystem (inklusive pagefil), data og transaksjonslogger. Data aksesseres ofte tilfeldig (random), og transaksjonsloggene skrives alltid sekvensielt. Et godt disksystem tar høyde for dette.

I dag finnes mange ulike former for datalagring. Det kan være DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Area Storage), iSCSI/NAS (Nettverkslagring) og det finnes ulike former hvordan diskene er organisert, altså RAID. Hvilket RAID-system man bør velge kan være forskjellig avhengig av hvilket lagringssystem man har. Det er også ulike former for disker, SATA, SCSI, SSD og det finnes også lagringssystemer som benytter en kombinasjon av disse. Alle disksystemer har ulike fordeler og ulemper i forhold til pris, ytelse, datamengde og sikkerhet.

Minne
En database er glad i mye minne. Mye minne vil føre til mindre belastning på diskene, og vil også gjøre at hele løsningen fungerer bedre.

Nettverk
Ofte er ikke nettverket så kritisk, men det kommer helt an på hva slags applikasjoner som kjøres. Dersom hele eller deler av disksystemet kjøres over nettverk så er nettverket veldig viktig.

Vi i SQLExpert har lang erfaring med det fysiske laget. Dette er opparbeidet både gjennom skole, konsulentvirksomhet, drift av egenutviklede applikasjoner og drift av standardapplikasjoner. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker bistand enten til nye eller eksisterende installasjoner. Vi kan også bistå med oppgraderinger, både av det fysiske og det virtuelle laget.