Virtuell maskinvare

Virtuelle installasjoner har blitt mer og mer populært de siste årene. Databasen er noe av det siste som har tatt i bruk virtuelle lag, blant annet fordi databasen er så driftskritisk både når det gjelder sikkehet og performance. I dag er de virtuelle løsningene så gode at de fungerer godt for databaseinstallasjoner. Det virtuelle laget gir mange fordeler en databaseinstallasjon kan nyte godt av. 

Mye av de samme reglene gjelder både for fysiske og virtuelle lag, men det er noen ekstra ting man bør tenke på. I en virtuell installasjon så deles de fysiske ressursene med andre systemer.

SQLExpert har lang erfaring med drift av løsninger i VMWare vSphere, med både DAS (Direct Attached Storage) og SAN-løsninger både over FC (Fiber Channel) og iSCSI/NAS. Selv om mye av tankegangen er lik, er det foreløbig ingen erfaringer med Microsoft Hyper-V. Dersom slik bistand ønskes er dette noe vi har flinke partnere på.