Eksisterende installasjoner

Det er mye som kan gjøres med en eksisterende SQL-installasjon uten at programvare må skrives om. Dette gjelder både standard programvare (hyllevare) og/eller selvutviklede systemer. For å optimalisere eksisterende systemer er det viktig å avdekke eventuelle flaskehalser i systemet. Dette kan være både maskinvare, konfigurasjonsoppsett og å optimalisere dataene for at eksisterende programvare skal fungere bedre. Slike inngrep gjøres uten at det får noe påvirkning på hvordan eksisterende applikasjoner fungerer. Dette kan derfor fint gjøres selv om man ikke kjenner applikasjonene som er i drift på serveren.

Ofte kan relativt enkle grep få relativt store utslag på ytelsen på serveren. Forbedrer man deler av systemet vil også dette gi bedre ytelse til resten av systemene, da alle systemene bruker de samme ressursene.

En gjennomgang av et eksisterende system starter ofte med å analysere databasen over noen timer eller et døgn. Det kan også være at en dialog med brukerne av databasen vil gi nyttig informasjon om hvilke flaskehalser som det er viktig å jobbe med. 

Til og med små endringer kan utgjøre en stor forskjell på opplevelsen.

Dersom databasen er selvutviklet kan det avdekkes spørringer med dårlig ytelse, slik at disse kan forbedres i samarbeid med utvikleren eller utviklingsteamet.