Helsesjekk

Vi utfører helsesjekk av ditt databasemiljø!
Hele analysen skjer uten nedetid på systemene.

Forundersøkelse med applikasjonseiere
 • Finnes det kjente problemer per i dag?
 • Har det vært klager på treghet eller lignende?
 • Viktigshetsanalyse: Hvor viktig er ytelse, oppetid, backup, krisehåndtering og lignende

Analyse av det ytre miljøet
 • Analyse av det virtuelt lag dersom dette finnes (VMWare vSphere / Microsoft Hyper-V)
 • Disk, SAN/Raid-løsninger. Sjekker om diskmiljøet er riktig konfigurert og at det fungerer som det skal.
 • Minne, sjekker om serveren har nok minne, og om dette er riktig konfigurert i det virtuelle laget og operativsystemet.
 • Avdekke om serveren har nok prosessorkraft og om dette funger optimalt. Avdekke om virtuelle tråder er riktig konfigurert.
 • Rask analyse av nettverksmiljø
Analyse av SQL-miljøet
 • Sjekk om datafiler, transaksjonslogger og tempdb er optimalt
 • Se over feillogger for databasen
 • Se om minnet er konfigurert riktig
Analyse av SQL-transaksjoner
 • Avdekke de største flaskehalsene ved å se på transaksjoner som kjøres på databasen
 • Analysere de aller største flaskehalsene og om det er mulig å gjøre noe med dem.
Tilstandsrapport
 • Tilstandsrapport og anbefalinger for det ytre miljøet (hardware)
 • Tilstandsrapport og anbefalinger for SQL miljøet
 • Tilstandsrapport og anbefalinger for optimalisering av data og spørringer.
Husk at det er mye som kan optimaliseres med databasen, selv om det ikke er mulig å gjøre endringer på applikasjonen. Dette er ofte tilfelle på kjøpt programvare/hyllevare. Dersom det er egenutviklede systemer vil det også være mulig å gjøre endringer på selve spørringene.

Pris
NOK 15.000 eks mva som inkluderer følgende:
 • Opp til MSSQL Standard-lisens (enterprise eller datacenter kan være tillegg)
 • To halve dager med analyse
 • Utforming av tilstandsrapport og anbefalinger
Prisen kan bli høyere dersom det er forhold som vanskeliggjør arbeidet. Dette kan f.eks. være manglende tilganger til systemet, at driftspersonellet ikke har informasjon om systemene, eller at det brukes 3.part drifts partnere som vanskeliggjør arbeidet. Det kan være forhold knyttet til sikkerhet, dokumentasjon eller lignende. Større database-miljøer kan også medføre tillegg i prisen.

Spesielle behov eller mer dyptgående analyse er tillegg i pris.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker en tilstandsrapport.