Ny applikasjon

Dersom dere er i ferd med å utvikle en ny applikasjon er kanskje databasen den viktigste elementet i løsningen. Databasen er ofte hjertet i løsningen som alle applikasjoner snakker med.

Har du noen gang tenkt på at nesten alle eksisterende programvare har uendret databasestruktur gjennom hele produktets levetid? Selvsagt er det utvikling underveis, men måten kjernedataene er organisert og strukturert på er ofte uendret. Grunnen til dette er at det er svært krevende å endre en eksisterende struktur fordi all logikk og data er tilpasset nettopp den løsningen som er valgt. Designer man et nytt system må gjerne dataene bygges opp på nytt, og alle systemene rundt må også lages på nytt. En god database med en god og egnet struktur kan fungere godt gjennom hele produktets levetid uten at det er behov for å omstrukturere databasen. 

Det er mange måter å strukturere data på. Det kan være få tabeller med mange kolonner, eller mange tabeller med få kolonner og mange rader. Det er ikke gitt at en måte er bedre enn noe annet. Dette kommer helt an på formålet og hva slags fleksibilitet man ønsker i systemet. Det er også mange eksempler på gode strukturer som fungerer godt til det formålet de er laget for.

Dersom man skal lage databaser med mye innhold (Big Data) så er det enda viktigere at dataene er strukturert godt. Dersom dataene har en god struktur så spiller det ingen rolle hvor store tabellene er, da SQL-serveren allikevel vet hvor i systemet dataene finnes.

En god struktur er viktig selv om det er små eller store systemer. En god struktur avgjør hvilke fremtidige muligheter som finnes i systemet. Ofte er det også en avveining som må gjøres i forhold til tilpasningsmulighet og enkelthet i systemet. Begge deler kan være like viktig.

I SQLExpert har vi lang erfaring med å bygge og strukturere nye databaser. Vi er godt vant til å jobbe sammen med eksisterende team, og få teamet til å adoptere tankegangen bak datastrukturene, slik at teamet får en god databasekultur og vil lage gode fremtidsrettede systemer.