Rapportering

Data har ingen verdi uten at de gir en mening for personene som bruker dem. Derfor må data struktureres og presenteres på en egnet måte, slik at dataene blir til et kraftfullt verktøy der det er behov for dem.

Det å lage gode dynamiske rapporter som når som helst kan oppdateres med friske data av brukeren selv er viktig i de fleste organisasjoner. Det kan være ferdige web-rapporter eller ulike former for Excel-rapporter som gir brukeren en god opplevelse og tilgang til informasjonen brukeren har behov for.

Det å bygge opp et godt statistikk-grunnlag kan gjøres i mange nivåer. Det at rådataene er strukturert på en egnet måte, at det finnes gode hjelpetabeller, eventuelt statistikktabeller som oppdateres hver natt, og også gode indekser i tabellene som akl brukes. Alt ettersom hvilke rapporter man ønsker.

Tilgang til data er viktig i de fleste organisasjoner, og i noen tilfeller er det også viktig at kundene har tilgang. Dette kan gjøres via gode API'er eller rapporter på nettsidene.